Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Ioan Cucu
Pr. Ioan CucuPreot paroh
Parohia Negrești I

ADRESĂ

Oraș Negrești, JUD. VASLUI

PREZENTARE

Parohia Negrești I

ACEASTĂ BISERICĂ, CARE ESTE AŞEZATĂ ÎN CENTRUL ORAŞULUI, ARE O LUNGIME DE 21 METRI LINIARI, LĂŢIMEA DE 7 METRI LINIARI ŞI ESTE ÎNALTĂ DE 25 METRI LINIARI. ESTE AMPLASATĂ  PE UN TEREN DE 4200 METRI PĂTRAŢI ŞI SE MĂRGINEŞTE LA RĂSĂRIT CU STRADA GĂRII, LA  APUS  TEREN PE PROPRIETATE PUBLICĂ , LA MIAZĂNOAPTE CU PARCUL EROILOR ROMÂNI ŞI SOVIETICI, IAR LA MIAZĂZI CU ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI DAVID. PIATRA FUNDAMENTALĂ A FOST PUSĂ ÎN ANUL 1935 DIN INIŢIATIVA UNUI COMITET FORMAT DIN ŢĂRANI ŞI INTELECTUALI. DEVIZUL A FOST ÎNTOCMIT DE INGINERUL IULIAN GEROMETTA CARE A RĂSPUNS DE CONSTRUCŢIA BISERICII DE LA ÎNCEPUT PÂNĂ LA TERMINARE. CONSTRUCŢIA A FOST TERMINATĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 1943, IAR ÎN LUNA IANUARIE 39, ANUL 1944, A FOST SFINŢITĂ DE CĂTRE PREASFINŢITUL EPISCOP GRIGORE LEUL AL EPARHIEI HUŞILOR, SECONDAT DE UN IMPUNĂTOR SOBOR DE CLERICI.
CHELTUIELILE PENTRU REALIZAREA ACESTEI CONSTRUCŢII S-AU RIDICAT LA CIFRA DE 3 MILIOANE LEI. (BANI LA VALOAREA VREMII ACELEIA) BISERICA ARE FORMA DE CRUCE, TEMELIA DIN BETON, PEREŢII DIN ZID, PREVĂZUTĂ CU TREI TURLE. PRIMA , ŞI CEA MAI MARE, SE AFLĂ DEASUPRA NAOSULUI BISERICII, IAR CELELALTE DOUĂ  SUNT MAI MICI ŞI SUNT DE ORNAMENT, AŞEZATE DEASUPRA INTRĂRII ÎN BISERICĂ. BISERICA ESTE ACOPERITĂ CU TABLĂ ZINCATĂ ŞI PREVĂZUTĂ CU PARATRĂSNET FARADAY. PARTEA EXTERIOARĂ, ATÂT PEREŢII CÂT ŞI TURLELE SUNT PREVĂZUTE CU OCNIŢE OARBE PENTRU PICTURĂ. INTERIORUL ESTE PARDOSIT CU MOZAIC ŞI ÎN ALTAR PARCHET. BISERICA AFOST PICTATĂ ÎN ANUL 1975 DE CĂTRE PICTORUL CONSTANTIN BLENDEA, RECOMANDAT DE COMISIA DE PICTURĂ DE LA BUCUREŞTI. LUCRAREA A FOST EXECUTATĂ ÎN TEMPERA GRASĂ) PICTURĂ MURALĂ) ŞI A DURAT 2 ANI )DIN 1973-1975), CÂND A FOST SFINŢITĂ DE PREA SFINŢITUL EFTIMIE BÎRLĂDEANU, ARHIEREU VICAR AL SF. EPISCOPII ROMAN ŞI HUŞI SECONDAT DE UN SOBOR DE PREOŢI LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 1975. BISERICA  A FOST PREVĂZUTĂ ŞI CU INSTSLSŢIE TREMICĂ, LUCRARE  EXECUTATĂ ODATĂ CU PICTURA ŞI A FOST RACORDATĂ LA REŢEAUA TERMICĂ A ORAŞULUI NEGREŞTI. TOT ÎN PERIOADA 1973-1975, BISERICA A FOST TĂBLUITĂ ŞI SPOITĂ EXTERIOR. ÎN INTERIORUL BISERICII SE AFLĂ UN POLICANDRU ELECTRIC PREVĂZUT CU 50 BECURI DONAT DE  PR. ANDREI GHEORGHIU ŞI A PRESBITEREI ELENA PR. GHEORGHIU.
CATAPETEASMA BISERICII ESTE CEA INIŢIALĂ, SCHELETUL EI A FOST CONFECŢIONAT DIN LEMN DE TEI, SCULPTAT ÎN MOTIVE NAŢIONALE DE PROFESORUL C. OANCEA DE LA FOSTUL LICEU MILITAR DIN IAŞI. ICOANELE CE FORMEAZĂ CATAPETEASMA AU FOST PICTATE ÎN STIL BIZANTIN DE PICTORUL THEODOR ZARMA, ÎN ANUL 1943. ÎN ANUL 1973 CÂND A FOST PICTATĂ, CATAPETEASMA A FOST RECONDIŢIONATĂ DE PICTORUL C. BLENDEA CARE A PICTAT BISERICA. CTITORII LA CONSTRUIREA BISERICII AU FOST ENORIAŞII DIN NEGREŞTI CARE AU CONTRIBUIT CU DIFERITE SUME ŞI TOŢI BINE CREDINCIOŞII CREŞTINI, CARE  SUB ÎNDRUMAREA ŞI OSTENEALA PREOTULUI PAROH IULIUS MOCANU, AU CONTRIBUIT LA RIDICAREA ACESTUI SFÂNT LOCAŞ. RESTAURAREA DIN 1973, PICTURA INTERIOARĂ, INSTALAŢIA TERMICĂ, SPOITUL ETC. S-AU EFECTUAT SUB DIRECTA CONDUCERE A P. C. PR. PREOT ANDREI GHEORGHIU PAROHUL PAROHIEI –AJUTAT DE EPITROPUL CONSTANTIN HODORCĂ, DE COMITETUL PAROHIAL ŞI DE OBŞTEA PAROHIEI.
PREOTUL ANDREI GHEORGHIU A SLUJIT TIMP DE 30 DE ANI, PÂNĂ ÎN ANUL 1987, CÂND S-A PENSIONAT.
LOCUL VACANT L-A OCUPAT PR. PROF. IRINA VASILE PÂNĂ ÎN ANUL 2003. ACESTA, ÎN ANII 2000-2003, A ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REPARAȚII ALE BISERICII. S-A SCHIMBAT TABLA DE PE ACOPERIȘ, S-A REFĂCUT FAȚADA ȘI S-A CURĂȚAT PICTURA. PE DATA DE 14 NOIEMBRIE 2004, BISERICA A FOST RESFINȚITĂ DE CĂTRE PREASFINȚITUL PĂRINTE EPISCOP CORNELIU AL SFINTEI EPISCOPII A HUȘILOR, ÎN TIMPUL PR. DOLTU DĂNUȚ, CARE A SLUJIT 8 ANI, PÂNĂ ÎN FEBRUARIE 2011.
ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 FEBRUARIE 2011, ESTE NUMIT PREOT CUCU IOAN, CARE SLUJEȘTE ȘI ÎN PREZENT.
PREOT PAROH, CUCU IOAN