Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Tofan Fănică
Pr. Tofan FănicăPreot paroh
Parohia Bălteni

ADRESĂ

sat Bălteni

Com. Bălteni, JUD. VASLUI

PREZENTARE

Parohia Balteni

ISTORICUL  PAROHIEI BĂLTENI

Prima mențiune scrisă în documente a localității BĂLTENI , apare în vremea domnitorului Ștefan cel Mare.
Voievodul moldovean emite ,din cetatea Sucevei, un document [uric] în care se arată hotarele moșiei Vasluiului și milele date targovetilor.
Acest document a fost emis în ziua de 15 octombrie 1491[6999].
“………..din sus de târgul nostru de Vaslui anume Băltenii în gura Stebnicului, și de iașta parte de Bârlad…….’’ Actuala biserică este a treia în istoria comunei noastre.
Prima biserica ar fi fost construită din lemn pe un loc înalt având în jur și cimitirul satului. A doua biserică a fost ridicata în satul Balteni Deal, la aproximativ 20m în partea de nord față de actuala biserică.Datorită faptului ca enoriașii erau mulți la număr iar biserica era neîncăpatoare un boier din parțile locului, dar și credincios, se hotărăște să ridice o biserică din cărămidă, dar mai mare, spre veșnica lui pomenire. Numele boierului este Căminarul Chiriac Hagiul Nicolae.
În pisania bisericii, care se află deasupra ușii de intrare, are următoarea însemnare; ,,ACEST LĂCAȘ DUMNEZEIESC CU HRAMUL ADORMIREA MAICII DOMNULUI ȘI A SFÂNTULUI IERARH NICOLAE S-A ZIDIT CU TOATĂ CHELTUIALA ȘI STRĂDANIA ROBULUI LUI DUMNEZEU CĂMINARUL HAGIUL NICOLAE SPRE VEȘNICA POMENIRE ÎN VECI ȘI A TOT NEAMUL ȘI S-A ÎNCEPUT ÎN ANUL 1844 LA SEPTEMBRIE ZIUA 25 ȘI S-A SFINȚIT ÎN ANUL1847 DECEMBRIE 6 SPRE A SA POMENIRE’’.
Biserica pe parcursul timpului a necesitat numeroase reparații. Astfel în anul 1883 se reface acoperișul din șindrilă. În anul 1895 se face o reparație generală, biserica fiind legată cu fier și șuruburi. Se clădesc șase contraforturi din piatră pentru sprijinirea pereților de sub clopotniță, se face un pridvor din caramidă la intrarea în biserică și pavaj de piatră în jurul bisericii. În anul 1923 se repară biserica, fiind crăpată, și se acopera cu tablă. În urma cutremurului din 1940 luna noiembrie ziua 10, biserica s-a crăpat în patru, turla și clopotele au căzut dar niciun clopot nu s-a stricat.
Imediat dupa această tragedie la fața locului s-a prezentat episcopul Grigorie Leu al Hușilor.Acum la indicația episcopului se construiește o clopotniță din lemn la poarta bisericii unde se așează clopotele. La biserică se reface turla, se toarnă o centură de beton armat de jur împrejur, se refac bolțile din beton armat, se toarnă mozaic în biserică, pavajul din plăci de beton pe dinafară, se refac geamurile și se acoperă biserica cu tablă galvanizată. In urma acestei reparații, biserica a fost sfințită în ziua de 26 aprilie 1947. În vara anului 1989 se face o reparație interior si exterior a bisericii sub supravegherea preotului Loghin Vasile. Parohia Bălteni a fost vacant din luna noiembrie 1990 până în luna martie 1991 când a fost hirotonit preot pe seama parohiei Tofan Fanică.
Actualul preot, în vara anului 1991, repara biserica pe interior, crăpată în urma cutremurului din 1990. În 1994 preotul paroh împreuna cu credincioșii hotărăsc să ridice din temelie o casă de prăznuire.În 1998 se dărâmă vechea clopotnița din lemn și se construiește o nouă clopotniță din beton, mai rezistentă și mai înaltă. Între anii 1999-2002 se pictează biserica de catre Handragel Maria din Malini- Suceava. Casa de preznuire si clopotnița sunt sfințite de către episcopul Ioachim al Hușilor in ziua de 4 iunie 2000.Tot în această zi s-a sfințit locul pentru o nouă biserică în Balteni Vale, cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena.
Preoții care au slujit la această biserică și care au condus sufletele pe calea mântuirii au fost;
Pr. Ioan Dimitriu 1895-1924
Pr.Manoilescu Ioan 1924-1929
Pr. Duda Ioan 1929-1982
Pr.Schiopu Dorel 1982-1985
Pr.Aldea Ioan 1985-1988
Pr.Loghin Vasile 1988-1990
În prezent Parohia Balteni este păstorită de către preotul paroh Tofan Fănică ,născut în satul Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui, la 07-05-1962.
A urmat Școala generală în satul natal, absolvind-o în anul 1978. Între anii 1979-1984 a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț. În perioada 1985-1989 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucuresti. Teza de licență fiind susținută la disciplina Îndrumîri misionare, având îndrumator pe regretatul diacon prof. Petre I. David.
În data de 17 martie1991 a fost hirotonit diacon   și preot la data de 24 martie 1991 pe seama parohiei Bălteni, protopopiatul Vaslui. În duminica zilei de 04-iunie-2000, la sfințirea locului pentru noua biserică cu hramul Sf. Împărați Constantin și Elena, preotul paroh Tofan Fanică a primit rangul de preot sachelar din partea P.S. Episcop al Hușilor.
Proprietati Parohia Balteni
Teren arabil – suprafata de 24889mp
Teren arabil –suprafata de 4385 Teren intravilan biserica si casa  parohiala 15615mp
Teren extravilan –suprfata de 5111mp

 733 total views,  1 views today