Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Gheorghe Cuzuc
Pr. Gheorghe CuzucPreot paroh
Parohia Mărășeni – Filia Ștefan cel Mare

ADRESĂ

Sat Ștefan cel Mare,

Com. Ștefan cel Mare, JUD. VASLUI

PREZENTARE

 1. Istoricul comunității parohiale
 • Numele parohiei și protopopiatul din care provine: Satul Ştefan Cel Mare este afiliat Parohiei Mărășeni ce face parte din Protopopiatul Vaslui.
 • Numele localității (+ toponimie): Satul Ştefan Cel Mare a fost întemeiat în anul 1878 în urma împroprietăririi însurăţeilor promovată de regele Carol I. Două grupuri de săteni din satele Bahnari şi Munteni de Sus s-au constituit ,,obști de arendare “  beneficiind şi de avantajul că inaintașii lor lucraseră aici ca clăcaşi şi au început să lucreze pământul. Satul Ştefan cel Mare  s-a  numit la început ,, Satul Nou” . Numele actual i s-a dat în amintirea marelui domnitor care a avut o cancelarie domnească în satul vecin Cănțălărești
 • Prezentare generală a localității (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic): Acest sat este situat în nord de Vaslui la 10 km pe DN 15 D Vaslui -Roman pe valea râului Bârlad..   La înfiinţare avea un număr de 30 de familii cu 176 de suflete. În 1970 , la sud de fosta  CAP, în jurul izvoarelor din dreapta DN 15 D Vaslui-Roman,  s-au descoperit resturi ceramice de tip „Poienesti” (sec. II-III), resturi de amfore romane, precum şi fragmente de vase caracteristice secolului al IV-lea  Hr. Din punct de vedere cultural şi economic localitatea a fost strâns legată de oraşul Vaslui.
 1. Istoricul bisericii parohiale
 • Istoria zidirii ei: A fost construită între anii 1932-1939 sub păstorirea  preotului  Constantin Manoilescu,  fiind sfinţită în anul 1939 şi are hramul ,, Înălţarea Domnului “ .
 • Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție): Are formă de corabie este construită din cărămidă , 20×8 m ,cu o turlă pe pronaos în partea de apus. Este acoperită cu tablă zincată, a avut o catapeteasmă obişnuită din lemn de tei care a fost înlocuită în anul 2010 cu una din lemn de stejar sculptat  pictată de pictorii Vîja Liviu şi Filigean Ion.
 • Pictura (când a fost realizată, de cine, când a fost restaurată): A fost realizată în frescă de  Filigean Ion  din Călimăneşti- Vâlcea în 2014.
 • Obiecte vechi de cult: Înzestrată modest, fără obiecte de valoare deosebită.
 • Manuscrise și cărți vechi: Însemnările preotului C. Manoilescu sunt piesele cele mai importante şi surprind multe evenimente
 • Pomelnice și alte înscrieri sau inscripții: Nu există piese deosebite.
 • Șirul preoților parohi: Preotul Constantin Manoilescu a păstorit între 1899 şi 1947, Ioan Baractaru (1947-1982), Vulpe Petru (1982-2002 ) iar din 2002 până în prezent preotul Cuzuc Gheorghe.
 • Cântăreți și epitropi de seamă: Dintre epitropi s-au remarcat Mihalache Leugan şi Gheorghe N. Corogeanu din Mărășeni care au avut un rol foarte important în construirea bisericii. Dintre cântăreţi amintim pe Dumitru Ababei, Corogeanu En. Ioan şi Eugen Tunaru
 1. Cimitirul (ele)

În  Ştefan Cel Mare există un cimitir  situat în jurul bisericii actuale înfiinţat cu mult timp înainte de construirea bisericii.

 1. Activități culturale și filantropice în trecut
 • culturală (Școala confesională; Căminul cultural; Activitatea unor asociații sau organizații religioase; Foaia parohială și alte publicații; Coruri; Biblioteci parohiale; Muzee; Colecții [de carte sau documente care nu sunt organizate sub forma de muzeu]; Tabere cu tineri; Grădinițe; Pelerinaje; Concursuri; Activități catehetice): Fiind localitate situată în apropierea oraşului Vaslui locuitorii acesteia erau legaţi de viaţa culturală  mai intensă din oraş dar au existat şi activităţi culturale legate de căminul cultural (grupul de fluieraşi din Ştefan Cel Mare), de biserică (coruri parohiale). Preotul   Constantin Manoilescu este ctitorul primei şcoli din Maraseni în anul 1900 şi aici frecventau cursurile şi copiii din Ştefan Cel Mare.
 • filantropică (case sociale: cămine de bătrâni, de copii etc.): Nu sunt însemnări deosebite dar cu siguranţă au existat numeroase activităţi.
 1. Profilul actual al parohiei
 • numărul de credincioși: Există în Ştefan Cel Mare 152 de familii cu 420 de suflete.
 • activități pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ș.a.: Parohia îşi intensifică aceste activităţi vizându-se în mod deosebit tinerii (catehizare) dar şi persoanele vârstnice ( activitati filantropice). Se organizează concerte de colinde iar de sărbătorile mari se fac colecte pentru vizitarea deţinuţilor din Penitenciarul Vaslui şi a bolnavilor din Centrul Medico Social Băceşti , judetul Vaslui.

Surse bibliografice

-Arhiva primăriei com. Ştefan cel Mare.

-Barte, Valerica, Caracterizarea fizico-geografică a teritoriului comunei Ştefan cel Mare (manuscris), 1992.

Coman, Ghenuta, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al jud. Vaslui, Editura „Litera”, Bucureşti ,1980.

Chiriţă, Constantin, Dicţionarul geografic al judeţului Vaslui, 1889,

-DJAS Iaşi, „Monitorul Oficial al României” nr.135/20 iunie -2 iulie 1878.

-Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Vaslui, fondurile: „Consilieratul Agricol al Judeţului Vaslui”, „Revizoratul Şcolar al Judeţului Vaslui”

„Proistoșiile Eparhiei Huşilor”.

-Însemnările preotului C.I. Manoilescu Vaslui (manuscris).

datele de contact ale parohiei (adresa, hramul[rile], telefonul oficiului parohial [nu se indică numere personale de telefon fix sau mobil], site si email oficiale): Parohia Mărășeni , com. Ştefan Cel Mare,  jud . Vaslui cod 737501, hram biserică filie Ştefan Cel Mare ,, Înălţarea Domnului “

Loading