Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Gheorghe Cuzuc
Pr. Gheorghe CuzucPreot paroh
Parohia Mărășeni

ADRESĂ

Sat Mărășeni,

Com. Ștefan cel Mare, JUD. VASLUI

PREZENTARE

 1. Istoricul comunității parohiale
 • Numele parohiei și protopopiatul din care provine: Parohia Mărășeni face parte din Protopopiatul Vaslui şi are în componenţă satele Mărășeni şi Ştefan Cel Mare
 • Numele localității (+ toponimie): Satul Mărășeni făcea parte din salba de sate din jurul oraşului Vaslui, atestate documentar încă din timpul lui Ştefan Cel Mare şi este amintit într-un act emis la 15 octombrie 1491 ca fiind un sat pe Bârlad unde a fost Mareş Judele. Cu siguranţă satul are o existenţă mai veche.
 • Prezentare generală a localității (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic): Acest sat este situat la nord de Vaslui la 7 km . Nu există descoperiri arheologice remarcabile  iar din punct de vedere cultural şi economic localitatea  a fost strâns legată de oraşul Vaslui. Într-o însemnare de la sfârşitul secolului al XIX-lea avea o suprafaţă de 800 de hectare din care 102 ha proprietate a statului, 62 de familii cu 286 suflete , o biserică deservită de un preot şi un cântăreţ.
 1. Istoricul bisericii parohiale
 • Istoria zidirii ei: Biserica parohială este ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie şi s-a construit prin stăruinţa preotului Constantin Manoilescu între anii 1912 şi 1918 fiind sfinţită pe dată de 2 decembrie 1918. Înainte de această biserică a mai existat o altă  într-un alt loc construită rudimentar în anul 1832  de locuitorul Simeon Ioan Moroşanu , din vălătuci , acoperită cu stuf dispărută din cauza şubrezeniei construcţiei.
 • Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție): Este zidită din cărămidă pe temelie de piatră 19×7 m, are formă de cruce cu o singură turlă deasupra pronaosului. Este acoperită cu tablă. Catapeteasma este din lemn de brad şi a fost pictată de Ioan Pânzaru din Vaslui.
 • Pictura (când a fost realizată, de cine, când a fost restaurată): A fost realizată în frescă de Botea Adrian şi  Liviu Vîja din Bucureşti în anul 2006.
 • Obiecte vechi de cult: Este de menţionat o icoană din anul 1894 reprezentându- i pe Sf. Parascheva, Sf. Nicolae şi Sf. Mina .
 • Manuscrise și cărți vechi: Însemnările preotului C. Manoilescu sunt piesele cele mai importante şi surprind multe evenimente
 • Pomelnice și alte înscrieri sau inscripții: Există o pisanie din piatră pusă în anul 1927 pe peretele vestic al bisericii.
 • Șirul preoților parohi: Preotul Constantin Manoilescu a păstorit între 1899 şi 1947, Ioan Baractaru (1947-1982), Vulpe Petru (1982-2002 ) iar din 2002 până în prezent preotul Cuzuc Gheorghe.
 • Cântăreți și epitropi de seamă: Dintre epitropi s-au remarcat Mihalache Leugan şi Gheorghe N. Corogeanu din Mărășeni care au avut un rol foarte important în construirea bisericii. Dintre cântăreţi amintim pe Dumitru Ababei, Corogeanu En. Ioan şi Eugen Tunaru
 1. Cimitirul (ele)

În satul Maraseni până în anul 1918 a existat un cimitir situat în  jurul bisericii construite în 1832 în partea de răsărit a satului iar după 1918  s-a înfiinţat actualul cimitir din jurul  bisericii parohiale.

 1. Activități culturale și filantropice în trecut
 • culturală (Școala confesională; Căminul cultural; Activitatea unor asociații sau organizații religioase; Foaia parohială și alte publicații; Coruri; Biblioteci parohiale; Muzee; Colecții [de carte sau documente care nu sunt organizate sub forma de muzeu]; Tabere cu tineri; Grădinițe; Pelerinaje; Concursuri; Activități catehetice): Fiind localitate situată în apropierea oraşului Vaslui locuitorii acesteia erau legaţi de viaţa culturală  mai intensă din oraş dar au existat şi activităţi culturale legate de căminul cultural (grupul de fluieraşi din Ştefan Cel Mare), de biserică (coruri parohiale). Preotul  Manoilescu este ctitorul primei şcoli din Mărășeni în anul 1900 şcoală care a funcţionat în primii doi ani în locuinţa sa, el şi soţia sa funcţionând în mod gratuit ca învăţători. În anul 1875 în sat a poposit revizorul şcolar Mihai Eminescu care a purtat discuţii cu autorităţile de atunci pentru înfiinţarea unei şcoli primare fapt realizat abia  în anul 1900.
 • filantropică (case sociale: cămine de bătrâni, de copii etc.): Nu sunt însemnări deosebite dar cu siguranţă au existat numeroase activităţi.
 1. Profilul actual al parohiei
 • numărul de credincioși: Există 290 de familii cu 710 suflete
 • activități pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ș.a.: Parohia îşi intensifică aceste activităţi vizându-se în mod deosebit tinerii (catehizare) dar şi persoanele vârstnice ( act. filantropice). Se organizează concerte de colinde iar de sărbătorile mari se fac colecte pentru vizitarea deţinuţilor din Penitenciarul Vaslui şi a bolnavilor din Centrul Medico Social Băceşti.

Surse bibliografice

-Arhiva primăriei com. Ştefan cel Mare.

-Barte, Valerica, Caracterizarea fizico-geografică a teritoriului comunei Ştefan cel Mare (manuscris), 1992.

Coman, Ghenuta, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al jud. Vaslui, Editura „Litera”, Bucureşti ,1980.

Chiriţă, Constantin, Dicţionarul geografic al judeţului Vaslui, 1889,

-DJAS Iaşi, „Monitorul Oficial al României” nr.135/20 iunie -2 iulie 1878.

-Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Vaslui, fondurile: „Consilieratul Agricol al Judeţului Vaslui”, „Revizoratul Şcolar al Judeţului Vaslui”

„Proistoșiile Eparhiei Huşilor”.

-Însemnările preotului C.I. Manoilescu Vaslui (manuscris).

datele de contact ale parohiei (adresa, hramul[rile], telefonul oficiului parohial [nu se indică numere personale de telefon fix sau mobil], site si email oficiale): Parohia Mărășeni , com. Ştefan Cel Mare, jud . Vaslui cod 737501, hram biserica parohială Mărășeni ,, Sf. Mare Mc. Dimitrie”

Loading