Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Paraschiv Vasilică Mihai
Pr. Paraschiv Vasilică MihaiPreot paroh
Parohia Parpanița

ADRESĂ

Sat Parpanița,

Oraș. Negrești, JUD. VASLUI

PREZENTARE

Parohia Parpaniţa

  1. Istoricul Comunităţii Parohiale

Parohia Parpaniţa face parte din Protoieria Vaslui, Episcopia Huşilor.

Numele satului vine (din spusele bătrânilor satului) de la numele călugărului Ioan(Neculai) Parpaniţu, stareţ al schitului cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a fost înfiinţat aproximativ în sec. al-XVI-lea, la marginea satului Parpaniţa, numele lui fiind un derivat al cuvântului pârpălit 1, care poate însemna şi chinuit, zbuciumat sufleteşte, aluzie la viaţa austeră pe care acesta o ducea , dar şi la numeroasele jafuri prin care schitul trecea

-Prezentare generala a localitatii

Satul Parpaniţa este poziţionat la est de oraşul Negreşti, fiind parte componentă a acestuia, primul document cu privire la Parpaniţa apărând pe la anul 1600 când se face prima referire la populaţia din această zonă..2  În acest fel ia naştere satul Parpaniţa (Buhăeşti şi Boţeşti), prin amestecul băştinaşilor adunaţi de călugărul Parpaniţu şi  ruşii ucraineni aduşi aici de domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt, pentru a se ocupa de muncile viticole, aceştia fiind daţi probabil apoi unor boieri credincioşi şi stabiliţi în satele

B  Istoricul  Bisericii Parohiale

Istoria zidirii ei

Biserica parohială a fost zidită între anii 1973-1977 , prin strădania preotului Ioan Juncu şi a epitropului Nistor Neculai, prin contribuţia sătenilor dar şi a credincioşilor din satele învecinate, în urma dărmării bisericii vechi, construcţia fiind pe un alt amplasament(care a fost donat de câteva familii).

-Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcţie);

Biserica  are dimensiunea de 20 / 8 metri, stil arhitectonic  navă, cu turla deasupra pridvorului şi este costruită din cărămidă şi piatră din demolarea bisericii vechi, conţine catapeteasma şi icoanele bisericii vechi (biserica nouă a fost costruită după mărimea bisericii vechi)

-Pictura (cand a fost realizată, de cine, când a fost restaurată)

Biserica nu a fost şi nu este pictată.

– Obiecte vechi de cult

De la biserica veche a satului se păstrează până azi un epitaf (aproximativ anul 1780).

-Manuscrise şi cărţi vechi

Biserica păstrează un octoih scris în caractere chirilice.

-Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Biserica deţine  un pomelnic la  vii şi adormiţi(1819), scris în caractere chirilice.

-Sirul preoţilor parohi

Vasile Hîncu, Vasile Condrea, Gavriluţă, Niţulescu, Grigore Manoliu, Ioan Juncu , Drăgan Liviu, Cucu Ioan, Dudău Virgil şi Duca Ion, iar din anul 2007, primul paroh al parohiei Parpaniţa este preotul Mihai Paraschiv-Vaslică

-Cântareţi şi epitropi de seamă;

Ursu Vasile, Mardare Dumitru, Cojocaru Ion, Pavel Neculai , Chimu Neculai.

Epitropii cunoscuţi din aceeiaşi perioadă 1900-1973 au fost Nistor Neculai, Gavrilescu Costică.

  1. Cimitirul

Cimitirul parohiei a fost înfiinţat în partea de miazănoapte a bisericii, la 20 de metri de aceasta.

  1. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

-activitatea  culturală

Cunoaştem activitatea cullturală a dascălului Mardare Dumitru, care a avut o profundă aplecare literară, fiind implicat în scrierea de articole în publicaţia Episcopiei Romanului şi Huşilor- „Păstorul Tutovei”, în revista „Cultură” a lui Ioan Popescu Pasărea ,  „Cronica Pastorală” şi în „Santinela Ortodoxiei”.

-activitatea filantropică

Nu cunoaştem nimic în acest sens.

  1. Profilul actual al parohiei

-numărul de credincioşi

În prezent parohia numără 536 de credincioşi

-activităţi pastoral misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ş.a.

Prin construcţia Centrului social-cultural de zi „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, biserica este implicată în activităţi pastoral-misionare, desfăşurând proiecte de înzestrare a familiilor din parohie cu Biblii ( proiectul „Biblia-cerul deschis” ), proiecte culturale şi catehetice ( proiectul „Caută şi vei află” ) şi proiecte filantropice prin oferirea mesei creştinilor participanţi la Sfânta Liturghie, după săvârşirea acesteia ( proiectul “Agapa creştină” ), dar şi oferirea  a peste 500 de kg. de mâncare în fiecare lună, unor familii nevoiaşe din Negreşti.

Hramul bisericii este Sfânta Treime.