Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Valeriu Escu
Pr. Valeriu EscuPreot paroh
Parohia Puntișeni Chițcani

ADRESĂ

Sat Chițcani,

Com. Costești, JUD. VASLUI

PREZENTARE

Parohia Puntișeni – Filia Chițcani

ISTORICUL BISERICII DIN SATUL  CHIŢCANI, PAROHIA PUNTIŞENI,COMUNA COSTEŞTI, JUDEŢUL  VASLUI, PROTOPOPIATUL  VASLUI, EPISCOPIA  HUŞILOR.

SATUL CHIŢCANI ESTE SITUAT ÎN PARTEA DE SUD-VEST A ORAȘULUI VASLUI,LA O DISTANŢĂ DE APROXIMATIV 30 KM.DEȘI NU SE CUNOAŞTE PROVENIENŢA DENUMIRII SATULUI,SE PARE CĂ ESTE O AŞEZARE VECHE DIN TIMPUL DOMNITORULUI ŞTEFAN CEL MARE(1457-1504),LA ÎNCEPUT RĂZEŞEASCĂ, IAR MAI TÂRZIU,LOCUITĂ DE ŢĂRANII CLĂCAŞI DE PE MOŞIILE BOIEREŞTI.
SATUL ESTE AŞEZAT PE PANTELE LINE A DOUĂ DEALURI,NUMITE DE LOCUITORI DEALUL MORII, ÎN AMINTIREA UNEI VECHI MORI DE VÂNT CE A FUNCȚIONAT CÂNDVA AICI,ŞI FOROSEL DENUMIRE CARE NU ŞTIM DE UNDE VINE.
PRIN MIJLOCUL SATULUI TRECE UN PÂRÂU CARE SE NUMEȘTE BUGA,CE IZVORĂȘTE DIN IMEDIATA APROPIERE A BISERICII DIN SATUL PUNTIȘENI,ȘI SE VARSĂ ÎN RÂUL BARLAD,LÂNGĂ LOCALITATEA SÂRBI ,SITUATĂ LA PESTE 5KM. DE SAT.
BISERICA DIN SATUL CHIŢCANI,CU HRAMUL ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI”,ESTE CONSTRUITA ÎN ANUL 1817,DIN CARĂMIDĂ ,PE TEMELIE DE PIATRĂ ŞI ACOPERITA CU TABLĂ GALVANIZATĂ.
ACEST ACOPERIŞ S-A DEGRADAT ÎN TIMP ŞI A FOST REFĂCUT ÎN ANUL1936,CÂND TABLA A FOST SCHIMBATĂ,EFECTUÎNDU-SE TOTODATĂ, ŞI REPARAŢII LA PEREŢII EXTERIORI.
ACTUALA BISERICĂ S-A CONSTRUIT PE LOCUL ALTEI BISERICI, MAI MICI,  DIN LEMN, CARE DATA DIN SEC.AL XIV-LEA ŞI AI CĂREI CTITORI NU SE CUNOSC.BISERICUŢA DIN LEMN A FOST STRĂMUTATĂ ÎN 1817 ÎN SATUL RĂDEŞTI ,UNDE A SERVIT CA BISERICĂ PAROHIALĂ PÂNĂ ÎN ANUL 1935,CÂND AICI, S-A CONSTRUIT ACTUALA BISERICĂ.
DIN ISTORICUL VECHI AL BISERICII AFLĂM CĂ ACESTA S-A RIDICAT CU CHELTUIALA DOAMNEI  CASANDRA  NEGEL ,SORA VREDNICULUI DE POMENIRE, MITROPOLITUL MOLDOVEI VENIAMIN COSTACHE (1803-1808;1812-1821;1842-1846.). TOT EA ,A PURTAT LA ÎNCEPUT, ŞI GRIJA CLERULUI SLUJITOR,ÎN NUMĂR DE 7 MEMBRI ,CE SĂVÂRŞEAU ZILNIC SFÂNTA LITURGHIE.
CONSTRUCŢIA BISERICII RESPECTĂ STILUL BIZANTIN, ÎN FORMĂ DE CRUCE, AVÂND ATÂT INTERIORUL,CÂT ŞI EXTERIORUL,TENCUIT,IAR DEASUPRA ARE UN SINGUR TURN-CLOPOTNIŢĂ.
LA INTRARE, BISERICA ARE O UŞĂ DIN LEMN MASIV, FERECATĂ CU FIER, PRECUM ŞI UN SISTEM DE BLOCARE A  ACESTEIA CONSTITUIT DINTR-UN DRUG DE LEMN  CARE IESE DINTR-O NIŞĂ, TRECE DE-A LATUL UŞII ŞI INTRĂ ÎN ALTĂ NIŞĂ.
ASTFEL BLOCATĂ DIN INTERIOR, BISERICA PREZENTA ÎN CAZ DE PERICOL UN LOC SIGUR.OAMENII MAI BĂTRÂNI VORBESC, DIN CELE AUZITE DE LA STRĂBUNICII LOR, DESPRE FAPTUL CĂ DOAMNA CASANDRA NEGEL AR FI AVUT CURTEA CHIAR LÂNGĂ BISERICĂ,DAR DE TEAMA DESELOR NĂVĂLIRI DIN ACELE VREMURI TULBURI, A PUS SĂ SE CONSTRUIASCĂ UN TUNEL PRIN CARE VENEA LA BISRICĂ.URMELE ACESTUIA NU S-AU GĂSIT,ÎNSĂ PE DEALUL DE LÂNGĂ SAT PLOILE AU SCOS LA IVEALĂ NUMEROASE FRAGMENTE DE CONDUCTE DIN CERAMICĂ FOLOSITE LA ADUCȚIUNEA DE APĂ ,FIE LA BISERICĂ,FIE LA CURTEA BOIEREASCĂ.. CUM NU S-AU FĂCUT CERCETĂRI AMĂNUNȚITE, PENTRU CĂ BISERICA ESTE MONUMENT ISTORIC,NU VOM ȘTI NICIODATĂ DACĂ AFIRMAȚIILE ENORIAȘILOR SUNT SAU NU ADEVĂRATE.
CATAPETEASMA ESTE DIN LEMN DE TEI NEFASONAT,IAR PICTORUL ACESTEIA NU SE CUNOAȘTE. FONDUL PICTURII ESTE ROȘU CU NEGRU.
CA OBIECTE DE VALOARE MENȚIONĂM ICOANELE VECHI CE DATEAZĂ DIN 1853, UNA, CE ÎNFĂȚIȘEAZĂ PE MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL (ULEI PE LEMN), IEȘIND ÎN EVIDENȚĂ PRIN FAPTUL CĂ PÂNĂ ÎN ANUL 2005,A FOST ÎMBRACATĂ ÎN ARGINT SUFLAT CU AUR  CU O GREUTATE DE CCA.4KG.
ACESTĂ ICOANĂ A FOST DONATĂ DE UN CREDINCIOS PE NUME BOTEZATU ,DUPĂ CUM ARĂTA INSCRIPȚIA ÎN LIMBA SLAVONĂ DIN PARTEA DE JOS A ICOANEI.
ÎN PREZENT ICOANA EXISTĂ ÎN BISERICĂ DAR FĂRĂ ÎMBRĂCĂMINTEA DE ARGINT CARE A DISPĂRUT.PE LÂNGĂ ACESTĂ ICOANĂ,LA TETRAPODUL DIN STÂNGA BISERICII,DEASUPRA ICOANEI DESPRE CARE AM VORBIT MAI SUS,SUNT 3 CANDELE DIN ARGINT;DOUĂ CU O GREUTATE DE CCA. 390 GR.,IAR UNA CU O GREUTATE DE CCA.700GR.,TOATE AVÂND PE ELE INSCRIPȚIA: ,,SUNT FĂCUTE DE SERDARUL TEODOR TLAHADI,1854”.
DIN DOCUMENTELE EXISTENTE ÎN ARHIVA PAROHIEI AM AFLAT CĂ A EXISTAT ȘI O CUTIOARĂ ÎN CARE SE PĂSTRAU PĂRTICELE DIN MOAȘTELE SF, MARE MUCENIC MINA, A CĂRUI ICOANĂ SE AFLĂ ÎN BISERICĂ ALĂTURI DE CEA PRAZNICALĂ A ,,ADORMIRII MAICII DOMNULUI” ȘI PE CARE ÎL CONSIDERĂM,ALĂTURI DE SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, OCROTITOR AL ACESTUI SFÂNT LĂCAȘ.
ASTĂZI NU MAI EXISTĂ ACEASTĂ CUTIOARĂ,DAR ÎN ANUL 2006 DOAMNA VALERIA VASILIU NEPOATA PREOTULUI TEODORESCU GHEORGHE, SLUJITOR AL ACESTEI BISERICI ÎN PERIOADA DE DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL,A DĂRUIT BISERICII O CRUCE-RELICVAR,FOARTE VECHE, CARE CONȚINE O PĂRTICICĂ DE SFINTE MOAȘTE. ESTE POSIBIL CA ACESTEA SĂ FIE CELE AMINTITE ÎNTR-UN INVENTAR MAI VECHI AL BISERICII ȘI DESPRE CARE AM POMENIT. CRUCEA PARE SĂ FIE DIN BRONZ,CU DOUĂ INELE DE PRINDERE ÎN PARTEA DE SUS ȘI CEA DE JOS.DEȘI NU SE VEDE BINE ,PE O PARTE ESTE REPREZENTAT MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS RĂSTIGNIT,IAR PE CEALALTĂ PARTE SE PARE CĂ ESTE REPREZENTAT BOTEZUL DOMNULUI.
PE AMBELE FEȚE EXISTĂ CÂTE O INSCRIPȚIE PE CARE,CU TOATĂ STRĂDANIA, NU AM REUȘIT SĂ O DESCIFREZ.
TOT AICI SE PARE CĂ A FOST  ȘI O SFÂNTĂ EVANGHELIE VECHE FERECATĂ ÎN ARGINT DESPRE CARE POMENESC ADESEA OAMENII DIN SAT ȘI CARE AZI NU SE ȘTIE UNDE ESTE.
DUPĂ CUTREMURUL DIN 1940 BISERICA A AVUT NEVOIE DE REPARAȚII SERIOASE CARE S-AU DEMARAT ÎNSĂ ÎN 1956 CÂND A FOST CONSOLIDATĂ ȘI TENCUITĂ DIN NOU,DUPĂ SPUSELE ENORIAȘILOR MAI BĂRTÂNI DIN SAT.MAI TÂRZIU,TABLA  DE PE ACOPERIȘ S-A DEGRADAT ȘI A FOST SCHIMBATĂ.
CUTREMURELE MAI RECENTE,ÎN SPECIAL CEL DIN 1986, A CREAT FISURI ADÂNCI ÎN STRUCTUTA BISERICII,ACEASTA NECESITÂND REPARAȚII GRABNICE.
IN ANUL 2007,PRIN COTRIBUȚIA UNOR ENORIAȘI CU  DRAGOSTE DE HRISTOS ȘI BISERICĂ, S-A SCHIMBAT TABLA DE PE ACOPERIȘUL PRIDVORULUI ,DEOARECE SE SPĂRSESE ȘI PLOUA ÎN INTERIOR,FAPT CARE A AFECTAT PODEAUA DIN SCÂNDURĂ,ȘI S-A CONSTRUIT UN GARD NOU DIN SCÂNDURĂ ȘI SÂRMĂ PLASĂ DE JUR ÎMPREJURUL BISERICII ȘI CIMITIRULUI,IAR ÎN 2009,O PARTE DIN GARD,PRECUM ȘI PORȚILE,S-AU FĂCUT DIN BETON ȘI FIER FORJAT
ÎN INTERIOR ,BISERICA A FOST ÎMPODOBITĂ CU ICOANE ȘI ALTE OBIECTE DE CULT,TOATE PRIN CONTRIBUȚIA ENORIAȘILOR ȘI A FIILOR SATULUI.
LOCUITORII SATULUI SUNT ROMÂNI DE RELIGIE ORTODOXĂ ȘI NUMĂRĂ 100 DE FAMILII PLĂTITOARE DE CULT,CU 750 DE SUFLETE,PRECUM ȘI 20 DE FAMILII DE SECTANȚI ,,CREȘTINI DUPĂ EVANGHELIE” CU CCA. 40 DE SUFLETE. ACEȘTIA AU CASĂ PROPRIE DE ADUNARE PENTRU TOATĂ COMUNA COSTEȘTI.
ÎN SAT EXISTĂ O ȘCOALĂ ȘI O GRĂDINIȚĂ,AMBELE FRECVENTATE DE UN NUMĂR SUFICIENT DE COPII,SATUL FIIND CONSTITUIT DIN MULȚI TINERI.
OCUPAȚIA DE BAZĂ A LOCUITORILOR ESTE AGRICULTURA, PE PROPRIILE TERENURI ȘI DOAR O MICĂ PARTE LUCREAZĂ ÎN DIFERITE DOMENII, ÎN ORAȘELE BÂRLAD VASLUI GALAȚI ETC.
DRUMURILE, DEȘI REABILITATE ÎN CURSUL ANILOR 2007-2009, DEVIN APROAPE IMPRACTICABILE,TOAMNA ,IARNA ȘI PRIMAVARA
ÎN SAT A EXISTAT ȘI O CASĂ PAROHIALĂ,DAR CARE A FOST DĂRÂMATĂ DIN MOTIVE NECUNOSCUTE PRIN 1960.
ORDINEA PREOȚILOR CARE AU SLUJIT, ÎN DECURSUL TIMPULUI ,LA ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERICĂ ESTE URMĂTOAREA:

-PR.PANAINTE CORCIOVĂ
-PR. GHEORGHE TEODORESCU
-PR.PETRE MĂRCUȘANU
-PR.ȘTEFAN ATANASIU
-PR.DUMITRU NESTOR
-PR.ALEXANDRU ȚURCANU
-PR.ILIE SULĂ
-PR.ȘTEFAN DAMIAN
-PR.MATACHE IONESCU
-PR. IOAN DREXLER
-PR. PETRE ROȘU
-PR.IEROM.DUMITRU(DIOMID) V. ȘTEFAN
-PR. ȘTEFĂNACHE IOAN ȘI ACTUALMENTE, DIN DATA DE 14 AUGUST 2005:-PR. VALERIU ESCU

CÂNTĂREȚII MAI CUNOSCUȚI, POMENIȚI ÎN ISTORICUL VECHI SUNT:
-ROIU M. TEODOR
-MOROȘANU GHEORGHE
-GHEȚIU IOAN
-CORCIOVĂ(BURDUJANU) GHEORGHE DIN SATUL BUDA.
ASTĂZI ACTIVEAZĂ CA ȘI CANTĂREȚI:
-NICOLAE ȚIPLEA DIN SATUL RĂDEȘTI.
-POIANĂ CRISTINEL DIN SATUL BOGDĂNEȘTI.