Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Marian TănasăPreot paroh
Parohia Telejna – Butucăria

ADRESĂ

Sat Butucăria,

Com. Zăpodeni, JUD. VASLUI

PREZENTARE

PAROHIA  TELEJNA – BUTUCĂRIA

A.Istoricul comunității parohiale

După spusele bătrânilor, numele satului Telejna vine de la un răzeș care se numea Teleaja și care a înfipt parul cel dintâi în acest loc pentru a înființa satul.

Satul Telejna este situat în partea de N.V. a județului Vaslui,la 7 km de gara Bârzești și la 6 km de șoseaua Vaslui-Buhăești-Iași. Acum Telejna face parte din comuna Zăpodeni și se învecinează la Nord cu satul Buturăria,la Sud cu satele Zăpodeni și Ciofeni , la Est cu satul Ferești și la Vest cu satul Dobroslovești. Parohia se compune din 3 sate : Telejna,Butucăria și Dobroslovești. Locuitorii sunt români de origine,iar de religie sunt creștini ortodocși.

B.Istoricul bisericii parohiale

-Istoria zidirii ei :

Biserica parohială Telejna a fost făcută de locuitorii din Telejna în anul 1816, prin stăruința și osteneala diaconului Ichim și a domnului Constantin Tiron, care a adunat ofrande de la credincioși.

Biserica are formă de corabie, stilul este moldovenesc și nu prezintă importanță arhitectonică. Are 15 m lungime, 5 m lățime și 3,5 m înălțime. Pereții sunt făcuți din vălătuci de pământ puși pe păruială de nuiele, bătută pe furci și amnari de lemn înfipți în pământ – așa cum se făceau și casele în acele vremuri. Acoperișul a fost la început cu șindrilă, dar la renovarea din 1912 s-a făcut cu tablă zincată. La exterior este căptușită cu scândură.

Interiorul nu are pictură murală , pereții fiind dați cu var. Catapeteasma din lemn de tei,nedemontabilă, este pictată în anul 1912 de pictorul Ion Cotae din Vaslui.

Obiecte vechi de cult sunt reprezentate de clopotul mic și clopotul mare.

Nu posedă manuscrise. Cărți de slujbă în chirilică a avut, dar sunt luate la muzeul Episcopiei de la Huși.

La intrarea în naos, are deasupra ușii o inscripție săpată în lemn (în chirilică), unde se deslușește ,,ANUL 1851”.  Pe clopotul cel mic este gravat anul ,,1824”, iar pe clopotul cel mare se află inscripția : ,,Dăruit bisericii din Telejna-Vaslui de către Lt.Col.Vasile Racoviță cu soția sa Lucreția și copiii lor Emma și Keta, pentru pomenirea tatălui său NICU RACOVIȚĂ-1939”.

Facem mențiunea că în Telejna avem și o clădire veche donată de Nicu Racoviță de când era el în viață, spre a fi folosită ca locaș de școală și care servește și acum în 2015 ca școală cu clasele I-IV și grădiniță.

-Șirul preoților parohi :

Dascălul bătrân Vasile Rotaru ne-a povestit în anul 1972 că parohia Telejna a fost păstorită de următorii preoți :

  • între anii 1900-1902 de Pr.ARDARE din Dănești, care a slujit cu dascălii Gheorghe Cotruță și Costică Marcu din Butucărie.
  • 1902-1918-Pr LAPTEȘ din Bereasa;
  • 1919-Pr.COSTICĂ ALEXANDRESCU din Codăești;
  • 1920-1923-Pr.MANOILESCU de la Mărășeni;
  • 1923-1928-Pr.PAUL POTORAC din Zăpodeni;
  • 1929-1980-Pr.NECULAI ROTARU din Telejna;
  • 1980-până în prezent -2015 -Pr.IONEL BUIMAC din Zăpodeni ,transferat la cerere de la parohia Portari(unde a slujit din 1972 până în 1980).
  • Cântăreți și epitropi de seamă :

Ca dascăli cu școală se cunosc următorii :

GHEORGHE COTRUȚĂ din Butucărie :

COSTICĂ MARCU tot din Butucărie:

VASILE ROTARU din Telejna,care a slujit cu fratele său, preotul Neculai Rotaru;

GHEORGHE ROTARU-tot frate cu preotul Neculai Rotaru.

-Ca epitropi de seamă se cunosc :

ION MOISA- din Dobroslovești;

GHIȚĂ UNGUREANU din Butucărie. Acești doi epitropi erau foarte activi  ,  conștiincioși și corecți.

Biserica parohială Telejna are cimitir în curte, unde se află și mormântul lui NICU RACOVIȚĂ.

Biserica filială Butucăria are cimitir în curte.

Biserica filială Dobroslovești are cimitir în curte.

Nu se cunosc activități culturale și filantropice din trecut.

În anul 2015, parohia Telejna se compune tot din cele trei sate : Telejna, Butucăria și  Dobroslovești , în care sunt un număr total de 246 de familii de credincioși.

-activități pastoral- misionare,culturale,editoriale,filantropice,catehetice ș.a.

Se fac periodic activități pastoral-misionare,culturale,filantropice și catehetice.

Hramurile :  Biserica Telejna = Înălțarea Domnului;

Biserica  Butucăria = Sf. Împărați Constantin și Elena;

Biserica Dobroslovești = Sfântul Dumitru.