Project Description

GALERIE FOTO

PREOT SLUJITOR

Pr. Mihai Cârlescu
Pr. Mihai CârlescuPreot paroh
Parohia Todireşti

ADRESĂ

Sat Todireşti,

Com. Todireşti, JUD. VASLUI

PREZENTARE

Parohia Todireşti

 

  1. Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Todireşti este compusă din enoriaşii a doua sate componente ale comunei Todireşti, satul Todireşti şi satul Viişoara, şi se află în subordinea Protopoiatului Vaslui, judeţul Vaslui, Episcopia Huşilor. Biserica parohiei are ca hram “Adormirea Maicii Domnului”

Numelele satului Todireşti este pomenit pentru prima dată la data de  24 ianuarie 1495 într-un document întărit de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare la Vaslui, când domnitorul a dăruit logofătului Toader moşia Todireni, unde ulterior s-au stabilit şi urmaşii acestuia, întemeind aşezarea ce le poartă numele şi astăzi.

Denumirea satului este consemnată în documente şi în grafice vechi, precum Todereşti, Todireni, fiind însă vorba de una şi aceeaşi localitate. Cu forma de astăzi, satul Todireşti este pomenit într-un uric dat tot de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare şi datat la 1503.

Satul Viişoara este o filie a parohiei Todireşti, şi apare iniţial în documentele satului cu numele Balica(şi Baliga)- apoi şi-a schimbat denumirea în Viişoara, derivat de la vie, indeletnicire a locuitorilor satului.

Localitatea Todireşti se află la 44 km de municipiul Vaslui  şi de municipiul Roman şi la 5 km de oraşul Negreşti, de-a lungul drumului naţional  DN 15.

Aşezarea se află la est de meridianul 27° longitudine estică şi la sud de paralela 47° longitudine nordică, pe terasa inferioară din stânga Văii Bârladului.

În localitate, spre nord-vest, pe terasa inferioară a râului Bârlad, în punctul “Piciorul Izvorului” a fost identificată o aşezare de tipul Cucuteni A. Alături de urme aparţinând culturii Cucuteni s-au identificat şi vestigii caracteristice Hallstatt-ului perioadei La Tène, civilizaţiei bastarnice şi caprice ( sec. II-III e.n. ).

Cu vrerea Tatălui Ceresc s-a zidit în acest loc în anul 1809 sfântul lăcaş închinat Maicii Domnului, având ca hram “Adormirea Maicii Domnului”, cu osârdia tuturor credincioşilor satului, în frunte cu cei pe care posteritatea îi v-a pomeni în veci cu recunoştinţă. Vrednici de amintire vor rămâne ctitorii : Vasile Marcu, Theodor Carp, Vasile Irimia, Vasile Berbec, Vasile Iamandi, Gheorghe Gherasim, Grigorie Onofrei şi alţii.

În anul 1892 Sfânta Biserică din satul Todireşti a fost resfinţită în timpul arhipăstoririi episcopului Silvestru Bălănescu al Huşilor, de către protopopul de Vaslui, Pr. Ilarion Barbu, pe vremea aceea fiind preot paroh un fiu al satului P.C. Pr. Constantin Vasilescu.

2.Arhitectura

La început Sfânta Biserică a fost construită din bârne de lemn având formă de cruce fiind tipică arhitecturii bisericilor moldoveneşti.

Biserica are o lungime de 20 m, o lăţime de 5 m şi înălţime de 5 m.

Cu ajutorul Fiului Mântuitor, în anul 2000 de la naşterea Sa după trup s-a refăcut aproape din temelii Biserica din Todireşti,în timpul preotului Hrestic Ionel. S-a înoit interiorul : Sfânta Masă, stranele, pictura, catapeteasma cu pictura ei ce datează din 1820 care este în proporţie de 90% originală. Locaşul a fost dotat cu noi obiecte de cult. S-au consolidat cu beton armat pereţii din exterior, s-a revizuit acoperişul şi a fost ridicată din nou turla principală.

Toate acestea şi multe altele s-au făcut cu credinţa, truda şi cheltuiala bunilor enoriaşi ai parohiei.

Cu binecuvântarea Sfintei Treimi iarăşi s-a resfinţit acest lăcaş sfânt la                                    29 octombrie 2000 de către P. S. Ioachim Mareş, Episcop al Huşilor împreună cu părinţii protopopi Pr.Vasile Irina şi Pr.Vasile Pârcălabu.

Clopotniţa bisericii este situată la aproximativ 50 m de Sfânta Biserică şi a fost construită în timpul preotului paroh Ungureanu Costică în anul 1980, cu sprijinul financiar al familiei Prisecaru.

În anul 2000 s-a renovat clopotniţa în care s-a aşezat un clopot nou şi mare de 250 kg ce cheamă credincioşii la rugăciune şi comunicare cu Dumnezeu în fiecare zi de sărbătoare creştină.

  1. Şirul preoţilor parohi

Ca preoţi slujitori ai Parohiei Todireşti amintim : Pr. Vasilescu Constantin, Pr. Ştegaru Grigorie, Pr. Nagâţ Nicolae, Pr. Popescu Nicolae, Pr. Iacob Bucur, Pr. Ţigănoiu Mircea, Pr. Hâncu Vasile, Pr. Manoliu Constantin, Pr. Constantin Radu, Pr. Ungureanu Costică, Pr. Hrestic Petrică, Pr. Hrestic Ionel şi Pr. Cârlescu Mihai.

  1. Cântăreţi şi epitropi de seamă

Printre cântăreţi amintim:C.Rainert, Tudosă Neculai( cu şcoală de cântăreţi).

Ca epitropi enumerăm:Mihalache Dumitru, Ghiarasim Ioan.

Cimitirul a fost înfiinţat odată cu biserica se află în curtea acesteia, având o suprafaţă aprox.de 800 m².

În anul 2012 s-a început construcţia unui aşezământ social-filantropic, finalizându-se în octombrie  2014, fiind sfinţită de către P.S. Corneliu, Episcopul Huşilor.

Parohia Todireşti este compusă din credincioşii satelor Todireşti şi Viişoara. În satul Todireşti se regăsesc 927 de credincioşi şi în satul Viişoara un număr de aprox. 30 de credincioşi.

 În ceea ce priveşte activitatea pastoral-misionară, preotul paroh a fost activ angajat în lucrarea şi misiunea liturgică a Bisericii, încercând să răspundă cu seriozitate exigenţelor slujirii preoţeşti, pentru susţinerea şi consolidarea ordinii creştin-morale în viaţa comunităţi parohiale, pentru sfinţirea şi mântuirea credincioşilor.

Din anul 2009 până în prezent, Parohia Todireşti, reprezentată de preotul Cârlescu Mihai, a colaborat prin diverse proiecte culturale şi sociale cu Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Cioată”, sat Todireşti şi cu alte instituţii.

Au avut loc activităţi culturale în cadrul bisericii parohiale, în special în zilele de Crăciun şi de Paşte.

S-au organizat activităţi catehetice cu enoriaşii, în special cu tinerii parohiei.

   Date de contact ale parohiei

Parohia Todireşti se află în satul Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Vaslui şi are ca  hram “Adormirea Maicii Domnului”.